J - Flag / ธงญี่ปุ่น
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นำเสนอสื่อต่างๆ ในรูปแบบของแบนเนอร์
เหมาะกับงานแสดงสินค้า ออกบูธขายสินค้า ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ สถานที่จัดงานแสดง
ทั้งภายนอก และ ภายในอาคาร ใช้เป็นสื่อโฆษณาตั้งหน้าร้านได้อย่างเหมาะสม สวยงาม
มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้พื่นที่น้อยในการติดตั้ง เคลื่อนย้ายได้สะดวก
ขนาดเสาสูง 2 เมตร ขนาดป้ายโฆษณา 50 x 150 cm มองเห็นได้ 2 ด้าน
งานพิมพ์คุณภาพ ความละเอียด 1440dpi

ขนาด 50 x 150 cm
780

 

Home  |  Promotion  |  Product Contact

www.cpworldprint.com
Copyright 2014 © C Print and Design Co.,Ltd. All rights reserved.