Standee / สแตนดี้
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นำเสนอสื่อต่างๆ ได้ตรงเป้าหมาย
เหมาะกับงานแสดงสินค้า ออกบูธขายสินค้า ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ สถานที่จัดงานแสดง
ภายในฮอลล์ และ ภายในอาคาร มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการจัดวาง ใช้พื่นที่น้อยในการติดตั้ง
น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
งานพิมพ์คุณภาพ ความละเอียด 1440dpi

ขนาด
3mm
4mm
5mm
60 x 120 cm.
450
590
750
60 x 160 cm.
550
750
950
60 x 180 cm.
650
850
1,100
80 x 180 cm.
820
1,050
1,350
80 x 200 cm.
1,000
1,300
1,650

 

Home  |  Promotion  |  Product Contact

www.cpworldprint.com
Copyright 2014 © C Print and Design Co.,Ltd. All rights reserved.