สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า (Label Sticker)
งานพิมพ์คุณภาพ ความละเอียด 1440dpi พิมพ์ลงบน สติ๊กเกอร์ใส สติ๊กเกอร์ขาวเงา
เพื่อให้ได้ฉลากสินค้า ที่ดูโดดเด่น สีสันสดใส พร้อมไดคัทตามรูปแบบที่ออกแบบมา
ให้เหมาะสมกับแพ็คเกจจิ้งที่ลูกค้าเลือกใช้

Sticker
1-10 ตรม
11-20 ตรม
21 up
สติ๊กเกอร์ขาว
460
400
380
สติ๊กเกอร์ใส
560
500
480

Home  |  Promotion  |  Product Contact

www.cpworldprint.com
Copyright 2014 © C Print and Design Co.,Ltd. All rights reserved.