สติ๊กเกอร์พีวีซี (Sticker PVC Inkjet Outdoor)
งานพิมพ์คุณภาพ ความละเอียด 1440dpi พิมพ์ลงบน สติ๊กเกอร์พีวิซีใส สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวเงา
สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวนวล สติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ และสติ๊กเกอร์พีวีซีอื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับ
ติดกระจก พลาสวู๊ด อะคิลิค รถยนต์ ฟิวเจอร์บอร์ด ฝาผนังที่ผิวเรียบเนื้อแข็ง และฉลากสินค้า

Sticker
ความละเอียด 1440 dpi
สติ๊กเกอร์พีวีซีขาว
450
สติ๊กเกอร์พีวีซีใส
450
สติ๊กเกอร์ซีทรู
650
สติ๊กเกอร์รีมูฟ
650

 

Home  |  Promotion  |  Product Contact

www.cpworldprint.com
Copyright 2014 © C Print and Design Co.,Ltd. All rights reserved.