สติกเกอร์สุญญากาศ
สติกเกอร์สูญญากาศ, สติกเกอร์เข้า-ออกอาคาร, สติกเกอร์ติดกระจกรถ
สติกเกอร์แบบไม่มีกาว เหมาะกับใช้ติดกระจกรถยนต์ เพื่ออนุญาติจอดรถหรือเข้า-ออกอาคาร
หรือติดกระจกโฆษณา ใช้ติดกระจกรถด้านในและด้านนอกอ่านออก
งานพิมพ์คุณภาพ ความละเอียด 1440dpi

Home  |  Promotion  |  Product Contact

www.cpworldprint.com
Copyright 2014 © C Print and Design Co.,Ltd. All rights reserved.