ป้ายไวนิล (Vinyl Inkjet Outdoor)
งานพิมพ์คุณภาพ ความละเอียด 1440dpi ไวนิล สีสด สวย เหมาะกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ภายนอกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

จำนวน (ตร.ม.)
ความละเอียด 720 dpi
ความละเอียด 1440 dpi
1 - 50
150
250
51 - 100
120
220
101 - 500
100
200
501 - 1000
90
180
1001 - 2000
80
160

 

Home  |  Promotion  |  Product Contact

www.cpworldprint.com
Copyright 2014 © C Print and Design Co.,Ltd. All rights reserved.